لوگو سامانه
ثبت نام
دیدگاه فراگیران دوره
آموزش چادر دوزی (11 مدل)
بازگشت به دوره
نمونه کارها
بازگشت به دوره
جزئیات دوره

آموزش چادر دوزی (11 مدل)

نمونه ویدئو از دوره
مجازی
درباره جلسه
در این جلسه به معرفی دوره پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش چادر ساده می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه تبدیل چادر ساده به عبا دانشجویی آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر حسنا آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر لبنانی آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر نماز دو تکه آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر ملی آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر دانشجویی آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر عربی آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر دانشجویی بازاری آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر قجری آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه چادر شالدار آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه نکات مهم در چادر دوزی گفته شده است.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۷ دقیقه

محتوای جلسه

ما در این دوره آموزشی به آموزش 10 مدل چادر می پردازیم:

1-چادر ساده

2-چادر ملی

3-چادر دانشجویی خاص

4- چادر دانشجویی بازاری

5- چادر حسنا

6- چادر قجری

7-چادر لبنانی

8-چادر نماز دو تکه

9-چادر عربی

10چادر شالدار

آموزش هدیه :

آموزش تبدیل چادر ساده به عبا

اندازه های سایز بندی چادر پر طرفدار دانشجویی

طریقه اندازه گیری های مختلف

آموزش گرد کردن پایین چادر

نکات اساسی در مدل ها

دوخت چادر لبنانی با پارچه کم عرض

دوخت چادر حسنا با پارچه کم عرض

هنوزم دو دل هستی؟

چادردوزی یک مهارت همه جانبه ست....هم برای خودت و خانواده ت میدوزی ، هم میتونی برای مشتری بدوزی و سفارش بگیری هم داری در زمینه حجاب کار میکنی و نیتت رو خدایی کنی ، اجر و ثواب میبری..

ارسال دیدگاه
برای ارسال دیدگاه باید ابتدا عضو سامانه باشید.
ورود | ثبت نام
چند لحظه اجازه بده :)

برای ارسال نمونه کار باید فراگیر دوره باشید.
عضویت در خبرنامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و رویداد ها مطلع شوید.