لوگو سامانه
ثبت نام
دیدگاه فراگیران دوره
آموزش مانتو دوزی برای افراد مبتدی
بازگشت به دوره
نمونه کارها
بازگشت به دوره
جزئیات دوره

آموزش مانتو دوزی برای افراد مبتدی

نمونه ویدئو از دوره
مجازی
درباره جلسه
در این جلسه اندازه گیری و الگوکشی و برش و دوخت هفده مدل مانتو از صفر تا صد بهتون آموزش بدم.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۹ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه روش اندازه گیری و نکات مهم اندازه گیری آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش رسم الگو بالاتنه،پشت بالاتنه،الگو کشی جلو و ... پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش الگو بالاتنه و الگو برای بچه های بالا 14 سال ، و رسم الگوی آستین آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳۹ دقیقه

محتوای جلسه
جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این آموزش الگو برای خانمهایی قرار دادم که دلشون میخواد با دخترهای نازشون بتونن مانتو ست بدوزند

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش پاترون می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش صفر تا صد و الگو کشی یک مدل مانتو که عکس آن در توضیحات گذاشته شده پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت مانتو مدل اول پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴ ساعت و ۱۹ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه آموزشی به دوخت دومین مدل مانتو در این دوره می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش سومین مدل همراه با الگو و آموزش روی پارچه می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت و ۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به دوخت چهارمین مدل مانتو از صفر تا صد آن آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت و ۴۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه پنجمین مدل مانتو از صفر تا صد همرا با الگو کشی آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت ششمین مدل مانتو همراه با الگو کشی صفر تا صد آن آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه دوخت هفتمین مدل مانتو همراه با صفر تا صد الگو کشی آموزش داده می شود

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۳۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به دوخت هشتمین مدل مانتو همرا با طراحی الگو پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت مانتو اداری به همراه الگو کشی کامل در این جلسه آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ ساعت و ۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه دوخت دهمین مدل مانتو تابستانه همراه با الگو کشی آن آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت مانتو جلو بسته و همراه با الگو کشی آن پرداخته می شود

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش دوخت دوازدهمین مدل مانتو و الگو کشی آن می پردازیم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ ساعت و ۱۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
دراین جلسه به آموزش یک مدل مانتو همراه با الگو کشی آن پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش چهاردهمین مدل مانتو همراه با الگو کشی آن از پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت و ۴۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه آموزش مانتو پیراهنی دو تکه همراه با الگو کشی، برش و دوخت آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش مانتو کلوش دانتل دار همراه با الگو کشی و دوخت پرداخته می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
در این جلسه به آموزش مانتو با یقه انگلیسی ، الگو کشی و دوخت آن آموزش داده می شود.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۵۰ دقیقه

محتوای جلسه

دوره طراحی و دوخت مانتو یکی از پرطرفدارترین دوره‌های آموزش خیاطی است که با آموزش چندین مدل مانتوهای مختلف در بازار طرح درس‌های خود را ارائه داده است. در این دوره آموزشی با نحوه کشیدن الگوی مانتوها، طراحی و دوخت آشنا می‌شوید در انتهای این دوره شما به راحتی می‌توانید جذاب‌ترین مدل مانتوهای بازار را برای خود بدوزید و از تماشای مانتوی دوخته شده خود لذت ببرید

برای یادگیری و آموزش دوره دوخت مانتو یا مانتودوزی نیاز به پیشنیازی ندارید و حتی کسانی که خیاطی یاد ندارند و برای اولین بار می خواهند وارد حوزه خیاطی و طراحی دوخت شوند هم مناسب است.

از طرفی هنر مامنتودوزی یکی از هنر های پرطرفدار و پرفروش در بازار هست که با یادگیری آن و راه اندازی یک کسب و کار خانگی می توانید به راحتی به درآمد برسید.

در نظر داشته باشید که آموزش دوخت مانتو نیاز به ابزار و تجهیزات خاصی نیست و تنها با یک چرخ خیاطی می توانید انواع مانتوهای بازار را بدوزید

ما در این دوره اصول الگوکشی و عیب یابی نکات الگوکشی را به ازای هر مدل به صورت مجزا آموزش خواهیم داد

سرفصلهای دوره مانتودوزی

این دوره شامل هفده مدل مانتو با الگو می باشد که از مرحله کشیدن الگو، برش پارچه و دوخت آن می باشد و شما گام به گام و از صفر تا صد مراحل دوخت یک مانتو را آموزش می بینید.

ضمن آموزش این ۱۷ مدل مانتو موارد زیر بطور کامل آموزش داده میشود.?


⚜️مدلهای یقه ؛

?یقه مسطح پرکاربرد گرد و هفت

?یقه های پرطرفدار پایه دار

(شامل؛ یقه انگلیسی دو مدل ، یقه آمریکایی مدلدار ، یقه آرشال ، یقه شکار ساده و پایه دار ، یقه ب.ب ، یقه فرنچی یا همون سه سانتی ، یقه کرواتی)


⚜️مدلهای آستین شامل ؛

?آستین ساده

?آستین فانوسی دو مدل

?آستین کتی

?آستین کلوش دو طبقه

?آستین مچی سه مدل

?آستین پاکتی

?آستین کیمینو

?آستین پفی


⚜️دو مدل جیب پرطرفدار فیلتابی

⚜️دوخت انواع برش ( عصایی ، راسته ، برش در کارور و در کمر)

⚜️دوخت کمرچین ، کمر کلوش ، ساده و فون و پیله دار

⚜️دوخت زیپ مخفی ، دوخت دکمه مخفی و انواع سجاف ها(جدا و یکسره)

⚜️دوخت لیفه دوزی و تکنیک کار با دانتل و لایی کاری تمام جلو و رگه دوزی و دوخت پاپیون

مخاطبین دوره مانتودوزی

این دوره می تواند برای تمامی علاقه مندان به خیاطی و طراحی دوخت مناسب باشد و از آن استفاده کنند و محدودیت سنی خاصی هم ندارد از دختر خانم های نوجوان تا خانم های خانه دار می توانند با ثبت نام در دوره مانتودوزی و مشاهده ویدیو های آموزشی از آن بهره مند شوند.

چرا باید در دوره‌های آموزش طراحی و دوخت مانتو شرکت کنیم؟

از آنجایی که مانتو یکی از پوشش‌های عرف خانم‌های ایرانی است و تقاضای مانتو در کشور ما بسیار زیاد است پس طبیعتا بازار کار خوبی هم برای آن وجود دارد. شما می‌توانید بعد از اتمام دوره‌های آموزشی به صورت شخصی یا در مراکز مختلف از جمله مزون‌ها، کارخانه‌ها، تولیدی‌ها و دیگر موقعیت‌های مرتبط، مشغول به کار شوید و به صورت اصولی و تخصصی در زمینه طراحی و دوخت مانتو شروع به فعالیت کنید.

در پایان آموزش طراحی و دوخت مانتو چه چیز هایی یاد می‌گیریم؟

در پایان دوره آموزش دوخت مانتو، با نحوه الگوسازی، برش و دوخت انواع مدل های مانتو آشنا می‌شوید. انواع اندام‌ها را می‌شناسید و می‌آموزید که چگونه باید ایرادات اندامی را رفع کنید. یادگیری انواع پنس‌ها، آستین، یقه، سجاف و نحوه اتصال دکمه از جمله جزییات این دوره آموزشی به حساب می‌آید. در پایان دوره دوخت مانتو ضمن آشنایی با انواع پارچه و دوخت همه مدل‌های مانتو می‌توانید با شرکت در آزمون فنی حرفهای از مدرک معتبر این سازمان نیز بهره‌مند شوید.

کاربرد دوره مانتودوزی بازار محور

در واقع دوره‌های بازار محور برای افرادی که می خواهند به سرعت جذب بازار کار در تولیدی ها شوند، بسیار حائز اهمیت است. اگر شما جزو این دسته هستید پیشنهاد می‌کنیم که حتما در دوره‌های بازار محور مانتو دوزی شرکت کنید. شرکت در این دوره‌ها نیازمند پیشنیازی نیست و همه مسائل مورد نیاز از جمله آشنایی با وسایل اولیه خیاطی در همین دوره به شما آموزش داده می‌شود.

در دوره‌های بازار محور نیازی به گذراندن مرحله به مرحله دوره‌های خیاطی ندارید. به عنوان مثال اگر شما بخواهید دوره‌های عادی و ترتیبی را بگذرانید در اواخر دوره نازک‌دوزی با دوخت مانتو آشنا می‌شوید و این آموزش در دوره‌های ضخیم دوزی یا مانتو دوزی تخصصی، تکمیل می‌شود. اما اگر که می‌خواهید مهارت دوخت مانتو را به صورت بازار محور یاد بگیرید، میتوانید صفر تا صد دوخت مانتو را در یک دوره آموزش ببینید

ارسال دیدگاه
برای ارسال دیدگاه باید ابتدا عضو سامانه باشید.
ورود | ثبت نام
هانیه الفت
۱۴۰۱ اسفند ۱۴
پاسخ

دوخت مانتو بهتر است یا خرید مانتو؟

کارشناس مهارت جو
۱۴۰۱ اسفند ۱۴
پاسخ

تصمیم گیری بین دوخت مانتو و خرید آن به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله زمان، هزینه، مهارت و سلیقه شخصی شما. در صورتی که به دوخت مانتو علاقه مند هستید و برای خود مانتویی با سلیقه و منحصر به فرد می‌خواهید، دوخت مانتو می‌تواند بهترین گزینه باشد. همچنین، اگر مانتویی با اندازه و شکل دقیق که مطابق با سبک و سلیقه شماست را نمی‌توانید در بازار پیدا کنید، دوخت مانتو گزینه‌ی مناسبی است. اما در صورتی که زمان و هزینه خرید مانتو برای شما مهم نیستند، خرید مانتو می‌تواند بهترین گزینه باشد.

هانیه الفت
۱۴۰۱ اسفند ۱۴
پاسخ

از هنر مانتودوزی میتونم کسب درآمد داشته باشم؟

کارشناس مهارت جو
۱۴۰۱ اسفند ۱۴
پاسخ

هنر مانتو دوزی یکی از حوزه های هنر دستی است که می تواند درآمدزا باشد، به شرطی که مهارت و تخصص لازم در این زمینه را داشته باشید. مانتو دوزی به عنوان یک هنر دستی زیبا و متفاوت شناخته شده است و در فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی، نمایشگاه‌های هنری، بازارهای هنری و حتی در سفارشات خاص، می‌توان به فروش محصولات خود پرداخت. با تبلیغات مناسب، کیفیت محصولات و تنوع آنها، می‌توانید مشتریان زیادی را به خود جذب کنید و به عنوان یک کسب و کار کوچک موفق باشید.

چند لحظه اجازه بده :)

برای ارسال نمونه کار باید فراگیر دوره باشید.
عضویت در خبرنامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و رویداد ها مطلع شوید.