لوگو سامانه
ثبت نام
دیدگاه فراگیران دوره
آموزش سالاد بار
بازگشت به دوره
نمونه کارها
بازگشت به دوره
جزئیات دوره

آموزش سالاد بار

نمونه ویدئو از دوره
مجازی
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد سزار اصیل می باشد .

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد تبوله اصیل می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئو در دو بخش می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد چیکن گریل می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئویی می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد قارچ و مرغ می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئو می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد فتوش می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئو می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد رنگین می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئو می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد پاستا فوسیلی می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئو می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد فرانسوی می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئو می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد میگو فرانسوی می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئو می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
این جلسه آموزش سالاد روسی می باشد. مواد لازم به صورت فایل متنی قرار گرفته است.و آموزش ها به صورت ویدئو می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
فایل های این جلسه به صورت متنی می باشد.

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۸ دقیقه

محتوای جلسه

سالادها غذاهای گیاهی خام یا پخته‌ای هستند که همراه با نوعی سس با غذای اصلی خورده می‌شوند. البته گاهی سالادها بسته به محتویات آن خود به عنوان یک غذای اصلی محسوب می‌شوند.این کلاس شامل 10 نوع سالاد میباشد به همراه سس های مخصوص و 10نوع سس ویژه مخصوص رستوران ها که موارد آموزشی رو خدمتتون عرض میکنم

سرفصل های دوره ها شامل موارد زیر می باشد:

سالاد فرانسوی

سالاد فرانسوی میگو

سالاد چیکن گریل

سالاد سزار اصیل

سالاد تبوله اصیل

سالاد روسی

سالاد فتوش

سالاد قارچ و مرغ

سالاد پاستا فسیلی

سالاد رنگین

ارسال دیدگاه
برای ارسال دیدگاه باید ابتدا عضو سامانه باشید.
ورود | ثبت نام
چند لحظه اجازه بده :)

برای ارسال نمونه کار باید فراگیر دوره باشید.
عضویت در خبرنامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و رویداد ها مطلع شوید.