لوگو سامانه
ثبت نام
دیدگاه فراگیران دوره
آموزش دوخت شلوار
بازگشت به دوره
نمونه کارها
بازگشت به دوره
جزئیات دوره

آموزش دوخت شلوار

نمونه ویدئو از دوره
مجازی
درباره جلسه
جلسه اول:آموزش اندازه گیری شلوار

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۹ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه دوم: آموزش شلوار ساپورت

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه سوم:بیژامه با برش پارچه بدون الگو

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه چهارم آموزش دوخت بیژامه

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه پنجم شلوار برشدار

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه ششم شلوار کلوش

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه هفتم:شلوار جین

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه هشتم:شلوار دم پا گشاد

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۶ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه نهم:شلوار پیش سینه یا اورال

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه دهم:شلوار بارداری

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه یازدهم:شلوار پیلی در جلو

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه دوازدهم:برش شلوار ساپورت یا جذب پا

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
جلسه سیزدهم:آموزش دوخت عملی شلوار جین1

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
آموزش دوخت عملی بخش 2(شلوار جین)

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۱ دقیقه

محتوای جلسه

دوخت شلوار زنانه یکی از مشاغلی است که در زمینه پوشاک طرفداران زیادی پیدا کرده است. این شغل ارتباط نزدیکی با خرازی، فروشنده پوشاک و پارچه فروشی دارد. به همین دلیل دوره شلوار دوز زنانه در اکثر آموزشگاه های خیاطی ارائه می شود و هنرجو با یادگیری آن می تواند در بازار کار فعالیت کند. دوره خیاطی شلوار دوز زنانه به هیچ پیش نیازی نیاز ندارد و برای همه افراد از مبتدی تا حرفه ای مناسب است. همچنین در دوره خیاطی شلوار زنانه دوخت انواع شلوار آموزش داده می شود. علاوه بر این هنرجویان با انواع فاق و ایراداتی که ممکن است در شلوار ظاهر شود آشنا شده و نحوه رفع آن را یاد می گیرند.

ارسال دیدگاه
برای ارسال دیدگاه باید ابتدا عضو سامانه باشید.
ورود | ثبت نام
چند لحظه اجازه بده :)

برای ارسال نمونه کار باید فراگیر دوره باشید.
عضویت در خبرنامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و رویداد ها مطلع شوید.