لوگو سامانه
ثبت نام
دیدگاه فراگیران دوره
آموزش دستیار قفسه چین دارو
بازگشت به دوره
نمونه کارها
بازگشت به دوره
جزئیات دوره

آموزش دستیار قفسه چین دارو

آموزش دستیار قفسه چین دارو
مجازی
درباره جلسه
دارو و سرنوشت آن

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
دارو و سرنوشت آن

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
اصول نسخه

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
تکنسین داروخانه

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای ضددرد

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای آنتی بیوتیک

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
دارو های آنتی هیستامین

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای تنفسی

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای قلبی و عروقی بخش اول

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای قلبی و عروقی بخش دوم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای گوارشی

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۳۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
دارو های چشمی

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای مغز و اعصاب بخش اول

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۴ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای مغز و اعصاب بخش دوم

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱ ساعت و ۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای دیابت

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۷ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
دارو های عضله و استخوان

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای پوست و مو و محصولات ارایشی

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای مجاری ادراری و تناسلی

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۴۲ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
داروهای بیماری های خاص

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
آشنایی با ویتامین ها و مکمل ها و سرم ها

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۲۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
آشنایی مقدماتی با تجهیزات مصرفی پزشکی

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۸ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
کمک های اولیه ویژه تکنسین داروخانه

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۵۰ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
تفسیر آزمایشات

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۱ دقیقه

محتوای جلسه
درباره جلسه
اصول انبارداری

جزئیات جلسه
زمان شروع: درحال بارگیری...
زمان پایان: درحال بارگیری...
تعداد محتوا: 0
مدت زمان جلسه: ۱۲ دقیقه

محتوای جلسه

دوره دستیار قفسه چینی دارو شغلی از حوزه بهداشت و ایمنی است که از جمله وظایف آن خواندن نام لاتین داروها، چیدمان داروها در قفسه های داروخانه، بررسی تاریخ انقضاء داروها، نگهداری دارو در داروخانه و انبار دارویی است. دستیار قفسه چینی دارو با مسئول فنی داروخانه و دکتر داروساز همواره در تعامل است که در بخش های مختلفی مانند داروخانه های شهری و بیمارستانی و همچننی شرکت های دارویی می توانند فعالیت کنند.

دوره دستیار قفسه چین دارو (دارویار داروخانه) در عموم با عناوینی از قبیل دوره نسخه خوانی و دوره نسخه پیچی و تکنسین داروخانه نیز شناخته می شود. با توجه به فرصت های شغلی فراوان و افزایش تقاضا از شغل تکنسین داروخانه در مشهد و کل کشور به عنوان شغلی پایدار یاد می شود. طبق آمار اداره کار چشم انداز این شغل نسبت به بسیاری از شغل ها بسیار روشن است.

تکنسین داروخانه کیست؟

نسخه پیچ، دارویار داروخانه، تکنسین داروخانه و نسخه خوان فردی است که نقش مهمی را در پیشبرد فعالیت های داروخانه و خدمت رسانی صحیح و سریع به مراجعه کنندگان بر عهده دارد و پس از گذراندن آموزش نسخه خوانی داروخانه و کسب مدرک معتبر تکنسین داروخانه، تحت نظر مسئول فنی داروخانه مشغول به کار می شود و عموم وظایف وی به شرح ذیل است:نسخه خوانی و جمع آوری اقلام دارویی تجویز شده در نسخه پزشک و تحویل دارو به بیمار

 • بسته بندی و برچسب زدن به داروها بر اساس نسخه پزشک
 • برقراری ارتباط محترمانه با بیمار و ارباب رجوع
 • ثبت الکترونیکی دارو و ثبت اطلاعات بیمار، اطلاعات دارویی بیمار و انجام امور مرتبط با بیمه
 • حفظ نظم اصولی چیدمان داروها در قفسه های دارو
 • مدیریت و سازماندهی انبار داروها و ثبت موجودی و بررسی موجودی داروها

سرفصل دوره تکنسین داروخانه (نسخه خوانی و نسخه پیچی):

 • آشنایی با اشکال دارو
 • آشنایی با داروها و حوزه کاربرد و مصرف آنها
 • آشنایی با داروهای گیاهی
 • آشنایی با مکمل های غذایی
 • انبارداری داروها
 • اصول چیدمان داروها در قفسه داروها
 • اصول و تقسیم مشاغل در داروخانه
 • قوانین کار در داروخانه
 • اصول نسخه خوانی و نسخه پیچی

هدف دوره آموزش نسخه خوانی :

هدف از برگزاری دوره نسخه خوانی آماده سازی فراگیران در زمینه نسخه خوانی و نسخه پیچی و آشنایی کامل با انواع داروها است. با گذراندن دوره آموزشی نسخه پیچی با مهارت های حرفه ای و اصولی شغل تکنسین داروخانه (دارویار داروخانه) آشنا خواهید شد و فرصت های شغلی خوبی را در پیش رو خواهید داشت. برای یک تکنسین داروخانه زمینه شغلی صرفا معطوف به فعالیت در داروخانه های سطح شهر و داروخانه های بیمارستانی نمی شود و در شرکت های پخش دارویی و شرکت های بیمه و نرم افزاری می توانید مشغول به کار شوید.

مزایای شرکت در دوره نسخه خوانی:

شرکت در کلاس تکنسین داروخانه حتی می تواند برای افراد عادی هم استفاده شود چون سبب می شود که شخص نسبت به انواع داروها و موارد مصرف و منع مصرف آنها آگاهی بیشتری پیدا کند و به سبب آن مصرف خودسرانه و بی رویه داروها و احتمال خطرات ناشی از مصرف آنها کاهش می یابد

مخاطبین دوره:

دوره آموزشی دارویار داروخانه برای عموم و کلیه علاقه مندان به حوزه سلامت و کار در داروخانه در نظر گرفته شده است.

گواهینامه دوره تکنسین داروخانه (دوره نسخه خوانی):

دانش آموختگان پس از گذراندن این دوره و شرکت در آزمون پایان دوره، مدرک قابل ترجمه رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور را دریافت می کنند.


پیش نیاز شرکت در این دوره چیست؟

در ایران جهت فعالیت در داروخانه ها به عنوان دستیار قفسه چین دارو (تکنسین داروخانه) تحصیلات مرتبط الزامی نیست. این دوره ویژه عموم است و کلیه علاقه مندان به فعالیت در این حوزه می توانند در دوره شرکت کنند.

چه مهارت هایی در پایان دوره آموزش نسخه خوانی داروخانه کسب می شود؟

در پایان این دوره شما آشنایی جامعی نسبت به بیش از …. قلم از انواع دارو و اشکال دارویی پیدا خواهید کرد و به نسخه خوانی و نسخه پیچی بصورت اصولی مسلط خواهید شد و توانایی فعالیت در موقعیت های شغلی مرتبط با این حوزه از جمله تکنسین داروخانه را بدست می آورید.

با گذراندن این دوره نسخه خوان حرفه ای می شویم؟

تسلط کافی بر مباحث فارماکولوژی (داروشناسی) برای یک نسخه پیچ چه برای نسخه های کاغذی و چه نسخه های الکترونیکی ضروری است و مهمترین عامل تسلط بر نسخه خوانی به تکرار، تمرین و مرور مطالب ارائه شده در دوره جامع تکنسین داروخانه سنجش پارسیان متکی است.

مدرک بین المللی تکنسین داروخانه چگونه است؟

مدرک دوره نسخه خوانی فنی و حرفه ای با عنوان استاندارد واحد “دستیار قفسه چین دارو (دارویار)” صادر خواهد شد. این مدرک بین المللی و قابل ترجمه رسمی است و جهت افزایش امتیاز مهاجرتی و تقویت رزومه فردی کارآمد است.

بازار کار تکنسین داروخانه یا دستیار قفسه چین داروخانه پس از گذراندن دوره های آموزشی نسخه خوانی چگونه است؟

یک از موضوعاتی که ذهن شرکت کنندگان در دوره آموزش نسخه پیچی داروخانه را به خود مشغول می کند این است که پس از یادگیری دوره نسخه خوانی شرایط بازار کار چگونه است. نیاز به ارائه خدمات دارویی در هر شهری وجود دارد و به تبع آن تاسیس داروخانه های جدید ضروری است و نیاز به نیروهای متخصص تکنسین داروخانه بیش از قبل احساس می شود. 

حقوق نسخه خوانی چقدر است؟

از تکنسین داروخانه به عنوان یکی از شغل های پردرآمد با ساعت کاری منعطف یاد می شود. درآمد تکنسین داروخانه به عوامل مختلفی از جمله شرح وظایف، ساعت کاری، محل استخدامی و شرایط بیمه وابسته است و نمی توان حقوق مشخصی را تعیین کرد. پیشنهاد می شود در این زمینه از فعالان حاضر در این حوزه راهنمایی بگیرید.

دوره به چه صورت برگزار می شود:

در نظر داشته باشید که دوره نسخه خوانی یا دستیار قفسه چین به صورت مجازی برگزار می شود یعنی تمامی این دوره به صورت ویدیویی می باشد و به محض ثبت نام در دوره به ویدیو ها دسترسی خواهید داشت و در زمان که دوست داشتید می توانید محتواهای آموزشی را مشاهده کنید. در صورتی که نیاز به گواهینامه دارید نیاز هست در مرحله ثبت نام گواهینامه رو هم انتخاب کنید تا بعد از مشاهده کامل دوره برای شرکت در آزمون نهایی به صورت حضوری در مشهد مراجعه کنید.

ارسال دیدگاه
برای ارسال دیدگاه باید ابتدا عضو سامانه باشید.
ورود | ثبت نام
چند لحظه اجازه بده :)

برای ارسال نمونه کار باید فراگیر دوره باشید.
عضویت در خبرنامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و رویداد ها مطلع شوید.