لوگو سامانه
0 از 0 رای

چگونه آرایشگر شوم؟

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه مهارتجو
رایــگان
0 از 0 رای

آموزش کاشت مژه در منزل

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
۲۰۰,۰۰۰
0 از 0 رای

آموزش بافت مو

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
۴۹۰,۰۰۰
0 از 0 رای

آموزش پاکسازی صورت

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
 • مشهد , فردوسی
۱,۰۰۰,۰۰۰
0 از 0 رای

آموزش ابرو

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
 • مشهد , فردوسی
۱,۵۰۰,۰۰۰
0 از 0 رای

آموزش هیرکات

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
 • مشهد , فردوسی
۲,۳۰۰,۰۰۰
0 از 0 رای

آموزش تتو

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
 • مشهد , فردوسی
۳,۰۰۰,۰۰۰
0 از 0 رای

آموزش شنیون

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
 • مشهد , فردوسی
۳,۵۰۰,۰۰۰
0 از 0 رای

آموزش گریم و میکاپ

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
 • مشهد , فردوسی
۳,۴۰۰,۰۰۰
0 از 0 رای

آموزش کار با مواد

 • مرضیه احسنی
 • آموزشگاه عصر جدید
 • مشهد , فردوسی
۴,۲۰۰,۰۰۰
4.00 از 1 رای

آموزش کاربر ماساژ

 • خانم خرسند
 • آموزشگاه پاریز
 • مشهد , فرامرز عباسی
۲,۷۰۰,۰۰۰
0 از 0 رای

فرمولاسیون تولید فراورده های آرایشی بهداشتی

 • خانم خرسند
 • آموزشگاه پاریز
 • مشهد , فرامرز عباسی
۳,۵۰۰,۰۰۰
عضویت در خبرنامه با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار و رویداد ها مطلع شوید.